Helder Finance & Consultancy

Ooit van helder finance gehoord?

Diensten

Helder boekhouding

Dit is het systematisch vastleggen van de in een onderneming of instelling gedane uitgaven of verkregen ontvangsten met als doel: het hebben en houden van overzicht in de financiële positie van deze desbetreffende rechtspersoon. Indien u geen tijd heeft of het liefst niet met deze tijdrovende bezigheid mee bezig wil zijn, kunt u op Helder finance rekenen. We zullen zorgen voor een correcte en nauwkeurige vastlegging. U kunt zelf uw tarief voorstellen en we maken het bespreekbaar.

Helder belastingaangiften

Een aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting hangt samen met een correcte uitvoering van de financiële administratie. Uw administratie vormt namelijk de basis voor uw aangifte. Wanneer de vastlegging van uw uitgaven en inkomsten in orde is, is het eigenlijk eenvoudiger om uw aangifte te verzorgen. Om u van dienst te kunnen zijn, het ideale scenario zou zijn dat u de boekhouding, loonadministratie en debiteurenbeheer door Helder Finance laat verzorgen. Het verzorgen van een aangifte wordt hiermee, voor u en voor ons, eenvoudiger. U kunt uiteraard ook zelf uw administratie verzorgen en indien gewenst kunnen we u hierbij ondersteunen. Nogmaals u kunt zelf een tariefvoorstel doen.

Helder loonadministraties

Hierbij kunt u denken aan loonberekening, verstrekken van loonstroken, aangifte loonheffing, opstellen van arbeidsovereenkomsten en alle handelingen die hieruit voortvloeien. Dit kunt u uiteraard zelf doen maar is niet altijd eenvoudig mede door regelmatig wijzigingen in de loonregelingen door de overheid. Dit moet dus constant en zorgvuldig te worden verwerkt in uw administratie. Voor een betrouwbare en nauwkeurige verzorging voor uw loonadministratie kunt u op Helder Finance rekenen. Tarief is bespreekbaar.

Helder debiteurenbeheer 

Dit is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Een goed debiteurenbeheer kan voorkomen dat uw klant niet, of niet op tijd betaalt. Dit gaat verder dan alleen boekhouding. Bij debiteurenbeheer staat het beheren van inkomende geldstromen en het incasseren van de openstaande vorderingen centraal. Helder Finance kan u van dienst zijn door voor u te factureren en uw factuur te innen op  een professionele wijze. 

Uw voordeel? Indien u wenst kunnen we ook uw debiteuren financieren door de facturatie en het debiteurenrisico over te nemen van u. U krijgt uw factuur gelijk betaald en hoeft dus niet te wachten op een betaling van de debiteur. Als ondernemer bent u natuurlijk pas tevreden als de facturen betaald zijn.

Uw partner die dus betrouwbaar wil zijn!

Helder Payrollen

Steeds vaker werken zzp'ers via payrolling. Dit is in feite ondernemen zonder administratieve gedoe. Bovendien alle voordelen genieten die normale werknemers ook hebben als het gaat om de sociale verzekeringen. U bent voor de uren die u werkt, verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dus eigenlijk, meer zekerheid en minder risico's. 

Voor uw beeldvorming:

  • U zorgt zelf voor uw opdrachtgevers en maakt afspraken over het     werk zoals het tarief. 
  • U geeft aan Helder Finance door hoeveel u gewerkt heeft en het tarief.
  • Bij uw akkoord en van de opdrachtgever wordt het geld aan u overgemaakt.
  • Helder Finance stuurt de rekening naar de opdrachtgevers.

Contacteer ons voor een bespreking of een offerteaanvraag!